Yazarkasa POS

Breadcrumbs

Yazarkasa POS (ÖKC) Nedir?

Üzerinde hem yazarkasa hem de POS donanımı bulunan ve mevcut yazarkasalardan daha çok teknik özellik ve güvenliğe sahip yeni nesil cihazlardır. Artık yazarkasalar bu isim ile adlandırılacak olup kademeli geçişlerle tüm işletmeler eski yazar kasalarını Yazarkasa POS'lar ile değiştirecek. Bu değişiklikteki temel amaç, fiş kesildiği anda satış bilgisinin Maliye veri tabanına ulaşmasıdır.

 

Neden Yazarkasa POS (ÖKC) Kullanmalıyız?

Yazarkasa POS / ÖKC (Ödeme Kaydedici Cihaz), Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu tebliğler uyarınca, GSM POS kullanan ve 3100 nolu kanuna tabi işyerlerinin, hem yazarkasa hem de POS özellikli Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihazları kullanmaları gerekmektedir.

Yasal zorunluluk kapsamına giren müşterilerimizin, Yeni Nesil ÖKC’lerden temin ettikten sonra cihazlarına Bankamız yazılımı yüklenmesi için Mali ID bilgisi ile Garanti şubelerine başvurmaları gerekmektedir.

Yasal düzenlemenin firmanızı kapsayıp kapsamadığını konusunda en doğru bilgiyi muhasebeciniz veya mali müşavirinizden öğrenebilirsiniz.