Chargeback ve Sahtecilik Bildirimlerinin Kontrol Altında Tutulması

Herhangi bir işyerinde gerçekleştirilen işlemlere ait itiraz sayıları, tutarları ve bunların işyeri cirosuna oranı kart kuruluşları tarafından düzenli bir şekilde izlenmektedir.

  • Bu kapsamda, kart kuruluşları chargeback ve sahtecilik bildirimlerinin azaltılmasının sağlanması amacıyla dönemsel olarak değişiklik gösterebilen çeşitli kurallar ve ceza programları geliştirmişlerdir.
  • Eşik değerleri aşan işyerleri, anlaşmalı oldukları banka tarafından uyarılır, alabilecekleri tedbirler ve olası yaptırımlar hakkında bilgilendirilir.