Chargeback

Uluslararası kartlı ödeme sistemleri kurallarına göre, Banka kartı ve Kredi kartı hamilleri işlem itirazlarını kart veren bankalarına iletme hakkına sahiptir. Kart sahibi banka, müşteri itirazını üye işyerinin bankasına iletir. Bu iletim bankalar arasında sistemsel olarak gerçekleşir ve Chargeback (ters ibraz) olarak adlandırılır.

İşyerleri, bankaları aracılığı ile kendilerine ulaşan her itirazı incelemek, gerekli araştırmayı yapmak ve bankalarına süresi içinde bilgi/belge akışını sağlamak ile yükümlüdürler.

İşyerleri, Chargeback yolu ile itiraz süreci başlatılmış işlemler için iade süreci başlatmamalı, iade talep ediyorlar ise Bankalarını bilgilendirmelidirler.